Giżycký okres
Ubytování
Vodácké cesty
Cyklostezky
Jachting
Rybaření
Aktivní odpočinek
Služby pro turisty
Plavby lodí
Gastronomie
Partneři
Galerie
O nás
Zima
Search:

Your e-mail:

Password


Please enter your email address, while you are not registered.

Forgot your password?

Příroda


Mazury nejsou jen krajem „tisíce jezer”. Pro region jsou typické také smíšené lesy, močály a rašeliniště.  Tyto oblasti si uchovaly svůj přirozený charakter a proto jsou domovem velmi rozmanitého ptactva a rostlinstva. Byl zde zjištěn výskyt 262 ptačích druhů. Stejně bohatý a rozmanitý je rovněž zvířecí svět. Podíl na tom mají přírodní podmínky – rozlehlé lesy a voda a močály.
Aby nejkrásnější zákoutí Mazur zůstala i nadále nedotčená, vznikají zde rezervace, krajinné parky a přírodní památky. Ne všechny jsou turistům přístupné, pohyb je zde omezen (zákaz zapalování ohnišť a bivakování).
Týká se to zejména přírodních rezervací zaměřených na ochranu fauny, kde by přílišný ruch mohl narušit klid zvířat.
Některé oblasti na území Giżyckého okresu byly zařazeny do Evropské ekologické sít
ě
Natura 2000
. Patří mezi ně: Ostoja Borecka (SAC), Jezioro Dobskie (SPA), Puszcza Borecka (SPA), Bagna Nietlickie (SPA).

Miniatura: 2007-04-24 11:44:25 natura 1 (92)  Miniatura: 2007-07-16 16:46:31 kaczucha (690)  Miniatura: 2007-04-24 11:47:49 natura5 (96)  

 Miniatura: 2007-07-16 16:47:30 natura mewy (692)  Miniatura: 2007-07-16 16:46:09 grzybek (689)  Miniatura: 2007-07-16 16:48:03 natura ?abedzie (693)

Chráněná území Giżyckého okresu:

*
Přírodní rezervace Borki, založena v roce 1958, rozloha 232,00 ha, polesí Borki. Součást lesního komplexu Puszcza Borecka. Různorodý reliéf. Nacházejí se zde smíšené habrové a lipové lesy, olšiny, lužní a smrkové lesy. Výskyt potápek, čápů černých, luňáků hnědých, orlů mořských, ostřížů, bekasín, orla říčního, sluk. Bohatá fauna, potkat zde můžete například zubra, rysa, losa, jelena, vlka, lišku, psíka mývalovitého a divokého vepře.
Přírodní rezervace Mazury, založena v roce 1981, rozloha 373 ha, součást lesního komplexu Puszcza Borecka. Krajinný charakter.
*
Přírodní rezervace Lipowy Jar, založena v roce 1981, rozloha 48,50 ha, součást lesního komplexu Puszcza Borecka. Krajinný charakter.
*
Přírodní rezervace Wyspa Lipowa, založena v roce 1975, ostrov porostlý vysokokmenným lipovým lesem s příměsí dubu.
*
Přírodní rezervace Spytkowo-Torfowisko, založena v roce 1958, rozloha 2,10 ha, Spytkowo/Giżycko. Floristický charakter, přechodné rašeliniště se stanovištěm vrby laponské.
* Přírodní rezervace jezera Kożuchy, založena v roce 1953, rozloha 28,16 ha, Kożuchy/Giżycko. Ornitologický charakter. Jedna z největších kolonií racka chechtavého v Polsku, výskyt motáka pochopa, luňáka hnědého, labutě velké a moudivláčka.
*
Přírodní rezervace Perkuny, založena v roce 1954, rozloha. 3,50 ha, Perkunowo/Giżycko. Floristický charakter. Horská a přechodná rašeliniště s rosnatkou okrouhlolistou, ostřicí bažinnou, šichou černou apod.
*
Přírodní rezervace na ostrovech jezer Mamry a Kisajno, založena v roce 1957, rozloha 215,35 ha. Ornitologický charakter. Zahrnuje 18 ostrovů na vodní cestě Velkými mazurskými jezery pokrytých lesním porostem. Oblast líhnutí řady druhů vodních, bažinných a dravých ptáků.
*
Přírodní rezervace na jezeře Dobskie, založená v roce 1976, rozloha 1833,22 ha, Fuleda, Doba/Giżycko. Krajinný charakter. Ochrana dobře zachované glaciální krajiny s balvany na březích. Nachází se zde líhniště kormorána, volavky popelavé, chřástala, jeřába, racka stříbřitého a rybáka říčního. Rezervace neživé přírody Głazowisko Fuledzki Róg.
*
Přírodní rezervace Bagna Nietlickie, rozloha 513 ha, obec Miłki. Ptačí oblast bažinných a vodních ptáků: největší místo houfování jeřábů v Polsku, líhniště např. bukače velkého, tetřeva obecného, chřástala kropenatého, chřástala polního, orla volavého, rybáka černého, rákosníka ostřicového.
*
Přírodní rezervace Staświńskie Łąki, rozloha 647,50 ha, obec Wydminy. Floristický charakter. Výskyt metlice trstnaté, vrby popelavé, nachové, rozmarýnolisté a vrby pětimužné. Oblast výskytu tetřeva, se kterým se dnes setkáváme stále v nižším počtu. Díky hojnému počtu krásně kvetoucích rostlin patří dnes zdejší louky k nejefektnějším krajinným prvkům.

Miniatura: 2007-04-24 11:48:20 natura6 (97)   Miniatura: 2007-04-24 11:49:12 natura7 (98)   Miniatura: 2007-04-24 11:51:29 natura8 (100)

Miniatura: 2007-07-16 16:44:59 rzepak (688)   Miniatura: 2007-04-24 14:34:26 (101)   Miniatura: 2007-07-16 16:47:08 natura maki (691)

 
  ©2007-2009 Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, CMS by Jarosław Sienkiewicz, Łukasz Nowicki