Giżycký okres
Ubytování
Vodácké cesty
Cyklostezky
Jachting
Rybaření
Aktivní odpočinek
Služby pro turisty
Plavby lodí
Gastronomie
Partneři
Galerie
O nás
Zima
Search:

Your e-mail:

Password


Please enter your email address, while you are not registered.

Forgot your password?

Památky

Pe?ne zdj: 2007-07-10 11:25:00 panoramka warto zobaczy? (671)

Památky na území Giżycka:


Neoklasicistní kostel z roku 1827 – evangelický kostel s obdélníkovým půdorysem, sálový s předsunutou západní věží, zděný, omítnutý, sedlová tašková střecha, věž se čtvercovým půdorysem, v roce 1881 byla přistavěna apsida kůru. Oltář a kazatelnu projektoval zřejmě Karl Friedrich Schinkel, jeden ze slavných německých architektů první poloviny XIX stol. (plac Grunwaldzki).

Miniatura: 2007-04-18 13:53:47 KO¦?IÓ? EWANGELICKI (87)   Miniatura: 2007-06-04 14:07:52 Ko¶ció? Ewangelickie noc± (455)   Miniatura: 2007-08-11 11:07:22 ko¶ció? ewangelicki wn?trze (903)
Domy z XIX. a XX. stolení – ul. Pionierska a Dąbrowskiego – jediná část města, která nebyla poničena válkou.

Miniatura: 2007-05-09 12:12:10 Pionierska (129)   Miniatura: 2007-08-11 12:50:31 pionierska (904)   Miniatura: 2007-08-11 12:51:11 pionierska (905)
Křídlo křižáckého hradu ze XIV. stol., bývalé sídlo komořího, starosty a velitele pevnosti. Tyčí se přímo nad jezerem Niegocin. Původně se nacházelo zřejmě na místě starého pruského hradiště. Hrad byl zničen Litevci v roce  1365. Stavba nového hradu byla dokončena kolem roku. 1377. Jednalo se o významný prvek pásma křižáckých strážních hradů zabezpečujících litevsko-jatvěžskou hranici. Byl dobyt a znovu vybudován na novém místě po Třináctileté válce. Měl tvar čtyřstěnu, původně se jednalo o jednokřídlou stavbu s podzámčím, obklopenou příkopem.. V XVI. a XVII. stol. byl přestavěn a ztratil obranný charakter. V roce 1749 zničil požár dvě dostavená obytná křídla, po roce 1945 byla rozebrána budova usazená na jižních hradbách, s nízkou cylindrickou baštou ve východní části. Nejstarší dochované fragmenty zámku představují třípodlažní gotický obytný dům, podsklepený, se sklepy z XV. stolení a křížovými klenbami a renesančními štíty.

Miniatura: 2007-05-09 12:33:29 zamek (132)   Miniatura: 2007-06-04 14:19:58 zamek (458) 

Pevnost Boyenfortifikační stavba z poloviny XIX. století ležící na území tzv. „giżyckého ostrova", tj. na území ohraničeném jezery Kisajno a Niegocin a Niegocińským a Łuczańským kanálem. Klíčová dělostřelecká pevnost s hvězdicovým půdorysem s šesti polygonálními bastiony, centrálně umístěným nádvořím a samostatnou obrannou věží. Celou pevnost obklopuje Carnotova zeď a suchý příkop. Na valech jsou četná dělostřelecká a pozorovatelská stanoviště, cihlové a betonové kryty. V nárožích bastionů se nacházejí střílny. Pevnost byla od počátku XX. století součástí „Mazurské jezerní pozice” a od roku 1935 Giżyckého opevněného obvodu. Sehrála značnou roli při zastavení ruské ofenzívy v roce 1914. V letech 1941-1944 fungovala na území pevnosti vojenská nemocnice a buňka oddílu vojenské rozvědky Fremde Heere Ost.

Miniatura: 2007-04-04 18:35:06 boyen2 (68)   Miniatura: 2007-04-04 18:40:40 boyen6 (72)   Miniatura: 2007-05-09 12:29:21 twierdza kaponiera (131)

Otočný most na Łuczańském kanálu, postavený v polovině XIX. stole, jeden ze dvou mostů tohoto typu v Evropě. Funkční, ruční obsluha.

Miniatura: 2007-04-27 15:28:02 most obrotowy zamkni?ty (111)   Miniatura: 2007-05-07 11:48:52 otwieranie mostu (114)   Miniatura: 2007-06-04 14:19:33 most (457)

Pekárna "Piekarnia Regelskiego", ul. Warszawska – jedna z nejstarších zděných staveb v Giżycku, s hrázděnou konstrukcí, v současné době sídlo Sdružení "Wspólnota Mazurska" a Mazurského archívu.

Miniatura: 2008-02-12 12:46:25 Wspólnota Mazurska (1180)

Brunův křížpahorek nad Niegocinem s litinovým křížem, který v roce 1910 vyzvedli obyvatelé Giżycka na památku pravděpodobného místa mučednické smrti svatého Bruna z Querfurtu (1009).

Miniatura: 2007-03-27 15:40:03 brunon01 (32)   Miniatura: 2007-03-27 15:40:20 brunon02 (33)  
Miniatura: 2007-08-10 11:06:24 krzyz (901)
     
Věž Cieśnień také označovaná jako Vodní věž „WASSERTURM”; byla vystavěna v roce 1900. Celá byla vybudována z červených neomítnutých cihel. Základní jímka na vodu představovala vyrovnávací zařízení z pozinkovaného plechu. Byla umístěna do kopule navržené inženýrem Otto INTZE (1843-1904) a pojala cca. 200 m3 vody. Dne 28.10.1996 ji zakoupil místní občan Henryk Górny, který provedl zásadní renovaci a vnitřní přestavbu. Stala se z ní výjimečná turistická atrakce. Uvnitř vzniklo nové turistické a kulturní zázemí. Kromě kavárny, vyhlídkové terasy s lunetami můžete navštívit i mazurské minimuzeum. Dokumenty, fotografie a drobné předměty zachycují každodenní život lidí, kteří v okolí věže žili v minulých 100 letech.

Miniatura: 2007-05-09 12:14:40 wie?a ci¶nien (130)   Miniatura: 2007-06-16 16:48:48 wieza cisnien (547)   Miniatura: 2007-08-10 11:06:01 wieza (900)

Nejzajímavější památkové objekty na území obce Giżycko:

Doba: Pozdně gotický zděný kostel z XVI. století. (1574), v současné době zde sídlí římskokatolická farnost. Hřbitov s rodinnou hrobkou z roku 1844. Kovárna z poloviny XIX stol.

Pierkunowo: Panský dvůr – skládá se ze statku, domku zahradníka, dvou stájí, sýpky, skladu a parku - polovina XIX. stol.

Sterławki Małe: Větrný mlýn holandského typu – dřevěný, druhá polovina XIX. stol., později přestavěný (zděné části).

Upałty: Panská usedlost s parkem, velkým hospodářským dvorem, nacházející se na velkém návrší. Statek je architektonicky zajímavý a pochází z počátku XX. stol. Dochovaly se součásti inventáře a hospodářské objekty, dále pak zanedbaný park.

Gorazdowo: Menší velkostatek z XIX. století. Leží mezi parkem a dvorem na vysokém návrší.

Mioduńskie: Bývalý velkostatek, dochoval se dvůr z XIX. století.

Miniatura: 2007-05-09 12:40:59 Doba (134)

Nejzajímavější památkové objekty na území obce Kruklanki:

Kruklanské lesy: "Sesutý most". Železniční most nad řekou Sapinou, který patřil k významným železničním stavbám na zdejším území. Měl pět mostních oblouků, vystavěn byl z železobetonu. V srpnu roku 1914, během První světové války němečtí ženisté vyhodilo do vzduchu jeden (východní) oblouku. Ještě za války byl opraven, v té době také došlo k přidání dalších podpěr krajních oblouků a z dochovaných pilířů byly odstraněny kamenné desky. V roce 1945, před očekávaným příchodem sovětských vojsk byl most zaminován, ale k odpálení nedošlo.  Z neznámých důvodů nebyly nálože půl roku zneškodněny. 8. září 1945 vyhodili most do vzduchu místní obyvatelé v naději, že tak zabrání dalšímu rabování sovětských vojsk na těchto územích.

Kruklanki: Farní kostel postavený v roce 1574. Zděná stavba z kamene a cihly, dřevěný strop. Oltář a kazatelna pocházejí z roku 1612. Na 25 metrové věži se nacházejí zvony z XVIII. století. 

Brożówka: Ve vesnici se nachází starý panský dvůr s parkem, malebně se rozkládající u jezera. Brożówka. Statek pochází z druhé poloviny XIX. století. Pozdně klasicistní styl s neogotickými prvky. Během II. světové války sídlo Heinricha Himmlera.

Nowe Sołdany: Bývalý velkostatek s parkem a hospodářskými budovami. Statek z XIX. století, jednopatrový,  s oboustranným rizalitem.

Żywki – Pozůstatky panského dvora ze II. pol. XIX. století tvořeného obytnou a hospodářskou budovou, zděnou bránou a parkem.

Żywy: Bývalý nepříliš rozsáhlý velkostatek. Dochoval se dvůr, hospodářské budovy a část parku. Fasáda budovy je zdobena klasicistními architektonickými prvky, nároží budovy jsou zakončena čtyřbokými fiálami.

Miniatura: 2007-05-09 12:44:48 fortyfikacje Kruklanki (135)     Miniatura: 2007-05-09 12:47:15 ko¶ció? Kruklanki (136)

Nejzajímavější památkové objekty na území obce Miłki:

Miłki: Gotický kostel Matky Boží královny Polska, nejstarší sakrální stavba na Mazurech, postavená z kamene a cihel na konci  XV. století. Trojlodní kostel s valenou klenbou. Byl vypálen Tatary a následně v roce 1699 obnoven. Z téhož období pochází dostavba barokní věže a dochované vybavení svatyně tvořené dvoupatrovým oltářem z královecké dílny z roku 1688 a varhanní empora z roku 1698. Nejstarší částí je osmiboké presbyterium s nárožními příporami.

Rydzewo: farní kostel svatého Andrzeje Boboly z roku, sálová kamenná stavba s předsunutou západní věží (1772.), sakristií a boční emporou. Má obdélníkový půdorys a gotické a barokní rysy. Oltář z roku 1600 se sochou svaté Anny Samotřetí, ambona z roku 1630, mosazná křtitelnice z XVII. století, zdobené dveře do sakristie a empory z konce XVI. století.

Jagodne Małe – pozůstatky dvorce z přelomu XIX. a XX. století. Dvůr – přízemní budova se dvěma mansardami a sedlovou střechou zdobenou věžičkami v nárožích, pozůstatek parku, hrobka posledního majitele Rudolfa Iwana. V letech 1659- 1662 r. usedlost Jagodne obýval Zbigniew Morsztyn.

Staświny: Hradiště zvané "Svatá hora" nebo "Stříbrná hora". Původně se jednalo o kultovní místo středověkých Prusů. Pozůstatky dvou malých panských usedlostí. Fragmenty hospodářských budov a parku.

Przykop: Bývalý velkostatek ležící u jezera Buwełno. Z původního tvaru zůstal přestavěný dvůr, park, hospodářské budovy s kovárnou a stájí.

Konopki Wielkie: vodní mlýn z devatenáctého století, zděná a dřevěná konstrukce.

Marcinowa Wola, Borki, Paprotki, Przykop, Wierciejki: vojenské hřbitovy z I. světové války.

      Miniatura: 2007-05-09 12:51:35 ko¶ció? w Rydzewie (137)      Miniatura: 2007-05-09 12:56:26 zabytki Mi?ki (138)

Nejzajímavější památkové objekty na území obce Ryn:

Ryn: Křižácký zámek ze XIV. století, jeden z článků obranného systému východní části území spravovaného křižáckým řádem, sídlo komturství. Čtvercový půdorys, dochované středověké sklepy a podezdívky. Z téže doby pochází rovněž celé jihovýchodní křídlo. Zbylá část prošla adaptací po roce 1853, kdy byla celá stavba přestavěna na vězení.
- Třicet historických domů z XIX století.
- Větrný mlýn holandského typu (zděný) z roku 1873.
- Vodní mlýn ze druhé poloviny XIX. stol.
- Obilní sklad, zděný, z přelomu XIX. / XX. stol.
- Evangelická kaple, zděná, ze II. poloviny XIX. w.

Głąbowo: Původně rytířská usedlost založená v roce 1416. Tvoří ji dvůr z 2. pol. XIX. století, hospodářské budovy a park.

Monetki: Čtvercový dvorec z počátku XX. století s mansardovou střechou. Z bývalé usedlosti se kromě dvorce dochovaly ještě hospodářské budovy a park.

Zielony Lasek: Povodně nepříliš rozsáhlý statek ze sedmnáctého století nacházející se na břehu jezera Kotek. Dochovaly se základy původního uspořádání – dvorec mezi parkem klesajícím k jezeru a hospodářskými staveními. Dvorec dochovaný ve velmi dobrém stavu, přízemní budova se sedlovou střechou.

Ławki: Bývalý velkostatek z XIX. století. Dvůr a rozsáhlé hospodářské budovy se dochovaly ve velmi dobrém stavu.  V parku zůstaly ojedinělé staré stromy.

Szymonka: Farní kostel vybudovaný na základech původního, zničeného válečnými událostmi v roce 1914 podle původních plánů měl vypadat jako kostel předchozí.

Sterławki Wielkie: Farní kostel, zděný, sálový. Vybudovaný v roce 1832 podle návrhu K.F. Schinkla na základech starého kostela, částečně s použitím starého stavebního materiálu. Mosazná křtitelnice pocházející z XVII. století. V roce 1882 byla dostavěna věž vysoká 38 m.

Orło: Strážní kopec, zvaný rovněž „Strážní hora”, pochází ze středověku. Umělý pahorek asi  5m vysoký, obvod u základny 90 m. Nahoře plošina o obvodu 41m. Naskýtal se z něj pohled na 12 jezer: Wersminii, Orło, Iławki, Guber, Ołów, Ławki, Jagodne, Ryńskie, Szymon, Kotek Wielki, Tałtowisko a Śniardwy.

Jeziorko – původní středověké pruské hradiště.

Miniatura: 2007-06-04 14:53:57 mianiatura Ryn wiatrak (460)     Miniatura: 2007-05-09 13:23:25 zamek w Rynie (140)    
 
  ©2007-2009 Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, CMS by Jarosław Sienkiewicz, Łukasz Nowicki