Giżycký okres
Ubytování
Stojí za to
Cyklostezky
Jachting
Rybaření
Aktivní odpočinek
Služby pro turisty
Plavby lodí
Gastronomie
O nás
Zima
Search:

Your e-mail:

Password


Please enter your email address, while you are not registered.

Forgot your password?

Vodácké cesty


Cesta podél řeky Sapiny – délka 32,5 km – tmavě modrá

Velice zajímavá, zpestřená střídáním řek a jezer. Je poměrné jednoduchá, doporučovaná pro rodinné výlety. Její předností je možnost výběru délky tratě. Celá trať má 32,5 kilometrů a začíná u jezera Kruklin. Pokračuje jezery Patelnia, Gołdopiwo, Wilkus, Pozezdrze a Stręgiel. Všechna jezera jsou v chráněné zóně, kde se nesmí používat motorová plavidla. Navrhujeme zaplánovat dvoudenní výlet s noclehem v okolí obce Kruklanki.Jednodenní trať má délku okolo 22 km a navrhujeme zahájení tratě v Kruklanach. Držíme se levého břehu jezera Gołdopiwo a plujeme na sever směrem ke zdymadlu v Przerwankach, které se nachází na šestém kilometru. Za zdymadlem po krátké cestě řekou se dostaneme na jezero Wilkus. Plujeme podél pravého břehu a po 3,5 kilometrech se dostaneme na řeku, která nás zavede na větší jezero Pozezdrze. Plujeme směrem na sever. Další říční etapa nás čeká po necelých 2 kilometrech. Je to nejdelší říční úsek, kterým doplyneme do jezera Stręgiel. Držíme se levého břehu jezera a po 3 kilometrech se opět dostaneme na řeku, kterou dorazíme do obce Ogonki, kde naše cesta končí.

Miniatura: 2007-03-29 23:24:04 kajaki5 (55)    Miniatura: 2007-03-29 23:27:22 kajaki6 (56)    Miniatura: 2007-03-30 00:14:39 kajaki7 (58)

Vodácká cesta Galindów – délka 30 kilometrů, červenáOkartowo – Tyrkło - Buwełno – Wojnowo – Niegocin – Giżycko

Cesta je nejkratším spojením jezera Śniardwy s Giżyckem. Vede úzkými žlabovými jezery. Atrakcí této cesty je dvoukilometrová doprava kajaků na souši mezi jezerem Tyrkło a Buwełno. Cesta začíná v obci Okartowo. Pohybujeme se podél jezera Tyrkło směrem na sever na úseku 5,5 kilometrů. Na severním břehu, v obci Cierzpięty na nás čeká domluvený převozník, který nás dopraví na jezero Buwełno. Další etapou je jezero Buwełno dlouhé 9,5 kilometrů. Za necelých 3,5 kilometrů je vidět z pravé strany kanál, který spojuje jezero Buwełno s jezerem Ublik Wielki a Ublik Mały. O něco dál, na levé straně, vidíme obec Marcinowa Wola. Plujeme směrem na sever a dostaneme se do kanálu, který vede do jezera Wojnowo. Držíme se levého břehu jezera, míjíme obec Kleszczewo, proplouváme pod mostem a dostáváme se na jezero Nałk Mały, a potom Nałk Duży. Po přibližně kilometru jsme na jezeře Niegocin a pohybujeme se už směrem k Giżycku. Do města je to zhruba 5,5 kilometrů. Držíme se pravého břehu jezera Niegocin. 

Miniatura: 2007-06-13 14:06:18 kajaki3 (510)   Miniatura: 2007-06-13 14:05:56 kajkai2 (509)   Miniatura: 2007-06-13 14:05:29 kajaki (508)
 

Kajaková cesta – jezero Dejguny – Giżycko – délka 32 kilometry – hnědá

Je to krátká cesta – 16 kilometrů jedním směrem. Začínáme v Giżycku a plujeme směrem k jezeru Kisajno Łuczańským kanálem. Na jezeře Kisajno na levém břehu míjíme rekreační střediska. Držíme se levého břehu až se dostaneme do krátkého kanálu Piękna Góra, který nás zavede do jezera Tajty (3,3 km). Dále plyneme podél pravého břehu a asi po 6,5 kilometrech se jezero zúží, po levé straně uvidíme osadu rekreačních chat Wilkasy Zalesie a po pravé obec Wrony. Za úžinou zahneme lehce směrem doleva na jihozápad a po 9 kilometrech uvidíme železniční most a ústí říčky, která se spojuje s jezerem Dejguny. Říčka je mělká, úzká a klikatá a má nízké, bezlesé břehy. Někdy se stává, když je suché léto, že se tudy nedá proplout a je třeba v těchto místech kajaky táhnout. Dorážíme k jezeru Dejgunek. Pokračujeme směrem na sever k železničnímu mostu a pak vplouváme na jezero Dejguny. Jezero má délku 7,3 kilometrů. Plujeme směrem na severozápad. Na východním břehu je obec Bogacko a dál na levém – obec Grzybowo. Kilometr dál, na výběžku, je místo k táboření a také naproti na druhé straně jezera je kemp s koupalištěm. Na konci jezera, na západním břehu je obec Kronowo.Zpáteční cesta vypadá podobně, jen od jezera Tajty směřujeme k jihu (doprava) do Niegocińského kanálu. Pak podél levého břehu jezera Niegocin doplujeme do Giżycka.

Miniatura: 2007-03-30 00:17:20 kajaki8 (60)    Miniatura: 2007-03-30 00:29:30 kajaki9 (63)    Miniatura: 2007-03-29 00:26:26 kajaki1 (47)

Kajaková cesta – jezero Wojnowo – jezero Buwełno – Ublik Mały – délka 14 kilometrů – žlutá

Je to jednoduchá vodní cesta. První etapa má délku 7,5 kilometrů a vede jezerem Niegocin. Plujeme podél levého břehu, až se dostaneme do úzkého průsmyku, který spojuje Niegocin s jezerem Wojnowo. Další etapa vede žlabovými jezery. Po pěti kilometrech se dostaneme do malého kanálu, který nás zavede k jezeru Buwełno. Po dalších 5,5 kilometrech budeme vyhlížet na levé straně v malé zátoce ústí říčky, která je spojením s jezerem Ublik Wielki. Pohybujeme se proti proudu, ve stínu stromů, proplujeme pod mostkem a po dalších 600 metrech budeme na jezeře. Směřujeme dál, k rekreačnímu středisku po druhé straně jezera a vyhlížíme vstup do vodního tunelu, kterým plujeme asi 50 metrů, než se dostaneme na jezero s křišťálově čistou vodou  - Ublik Mały (Zelené jezero), kterým plujeme až do konce cesty, ke kempům, kde se vylodíme.


Miniatura: 2007-03-29 00:30:15 kajaki2 (48)   Miniatura: 2007-03-29 23:10:07 kajaki3 (51)   Miniatura: 2007-03-29 23:13:06 kajaki4 (52)

Kajaková cesta jezery Giżycké země – délka 80 kilometrů – modráRyńskie – Tałty – Jagodne – Niegocin – Kisajno – Dargin – Dobskie

Jestli se rozhodnete k této cestě, budete vskutku moci ocenit krásu Giżycké země. Navrhujeme, abyste jí věnovali několik dnů. Začínáme v městě Ryn, odkud jezerem Ryńskym plujeme směrem na jih až do jezera Tałty. Držíme se levého břehu až uvidíme Tałcký kanál, kterým se dostaneme na jezero Tałtowisko. Je to 14-ti kilometrová cesta. Pokračujeme jezerem napříč, míjíme zátoku a dědinu Zielony Gaj. Dále nás Mioduńský kanál zavede do obce Szymonka. Je tady možnost noclehu a doplnění zásob. Od jezera Szymoneckého směřujeme na sever k jezeru Jagodne a po 7 kilometrech už jsme u kanálu Kula. Dalším orientačním bodem je jezero Boczne. Po pravé straně tohoto jezera vidíme turistickou osadu Rydzewo. Z jezera Boczne se už dostaneme na jezero Niegocin a do Giżycka už máme jen 8 kilometrů. Navrhujeme, abyste se drželi levého břehu. Proplujeme kolem obce Wilkasy a doplouváme k Giżycku. Pokračujeme Łuczańským kanálem a jsme na jezeře Kisajno. Je tam mnoho ostrovů, kde se nachází přírodní rezervace chránící vodní ptáky. Plujeme u pravého břehu a po 10 kilometrech se dostaneme k poloostrovu Królewski Róg. Navrhujeme namířit na z dálky viditelný poloostrov Fuledzki Róg, minout ho a vyplout na jezero Dobskie, které je útočištěm kormoránů. Z jezera Dobského se vracíme na otevřené vody jezera Dargin, a odtud můžeme namířit k Węgorzewu nebo se vrátit podél břehu do Giżycka.


   Pełne zdj: 2007-06-13 14:09:27 mapka kajakowa (511)

 
  ©2007-2009 Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, CMS by Jarosław Sienkiewicz, Łukasz Nowicki