Giżycký okres
Ubytování
Stojí za to
Vodácké cesty
Jachting
Rybaření
Aktivní odpočinek
Služby pro turisty
Plavby lodí
Gastronomie
O nás
Zima
Search:

Your e-mail:

Password


Please enter your email address, while you are not registered.

Forgot your password?

Cyklostezky


Modrá značka – 67 km

Giżycko – Świdry – Pieczarki – Harsz – Sztynort – Kamionka Wlk. – Radzieje – Mażany – Gierłoż – Parcz – Doba – Kamionki – Guty – Piękna Góra - Giżycko 

Giżycko – pozoruhodná je část hradu, který ve XIV. století postavili křížoví rytíři a který nyní patří soukromému majiteli. V letech 1765-1772 byl vykopán kanál mezi jezery Niegocin a Kisajno (dnes se jmenuje Łuczańský kanál). V roce 1844 byla zahájena stavba opevněného bodu „tvrz Boyen“, dnes veřejně přístupný objekt. Poblíž tvrze se nachází Kopec svatého Brunona – pravděpodobně je to místo mučednické smrti Brunona z Querfurtu, kde byl v roce 1910 postaven kříž. Pozoruhodný je též evangelický kostel u Grunvaldského náměstí z roku 1827 (Plac Grunwaldzki), navrhovaný K.F. Schinklem, otáčivý most na Łuczanském kanále (1856-1860), zděné domy z XIX./XX. století v ulici Dąbrovského a Pionierské a jedna z nejstarších staveb ve městě, kde je nyní sídlo sdružení Mazurské společenství a místní archív.
Pieczarki – typická dědinská zástavba mazurské krajiny. Uprostřed obce je obelisk věnovaný obětem I. světové války.
Pozezdrze – je k vidění kostel z XIX. století, a asi 2 kilometry na severozápad jsou v lese pozůstatky po bývalém sídle (stanovišti v poli) velitele SS a policie Heinricha Himmlera.
Okowizna – v obci zachovalý zámek se zámeckým parkem plným krásných starých stromů. Poblíž se nachází hřbitov rodiny Hagen.
Sztynort – obec založená v XVI. století. Pěkný zámek se zámeckým parkem, dříve rezidence Lehndorffů. Zámek byl postaven v roce 1600, následně zničen během polsko-švédské války a opět renovován v létech 1689-1691, přestavěn v polovině XIX. století. Vedle zámku je zachovalé prostranní křídlo, myslivecký dvorek, sýpka a kravín. Zámecký park je vskutku krásný – rostou zde 300-leté duby, lípy a buky. Jsou zde také zůstatky čajovny a novogotické kaple.
Radzieje – Klasicistický kostel z roku 1827, který má osmiboký tvar. Vnitřek je původní s emporou krytou dřevěným stropem. Farnost vlastní dva niderlandské obrazy z XVII. století.
Gierłoż – Zřícenina bývalého Hitlerova sídla „Vlčí doupě“, restaurace a hotel na místě.
Parcz – zachovalý dvorek z druhé poloviny XIX. století; je dvouposchoďový se zděnou verandou a terasou.
Doba – dědina situovaná nad stejně pojmenovaným jezerem. Poblíž, na ostrově  Gilma, je kultovní místo starobylého pohanského plemena Prusů. V obci pozdně gotický kostel z XVI. století, starý hřbitov a kaple věnovaná rodině Trautenbergů, státem chráněná oblast a stavby, které kdysi patřily bývalému majetku.
Głazowsko – Fuledzki Róg – chráněná krajinná oblast poblíž naší cesty, na poloostrově o stejném názvu o rozloze kolem 40 ha. Je tady více než 10 tisíc kamenů o obvodu více než 1,5 metru. Největší má obvod 9,3 m a výšku 2 metry. Dá se tam dojet, když se sjede z cesty vlevo na polní cestu, zhruba 0,5 km před obcí Kamionki.
Kamionki –
obec založená v roce 1436. Typická mazurská zástavba. Na konci vesnice starší stavby po bývalém majetku.

Miniatura: 2007-05-09 14:02:18 rowery rajdowcy (144)   Miniatura: 2007-05-09 14:02:54 (145)   Miniatura: 2007-05-09 14:01:28 rowery niemcy (143)

Červená značka – 67 kilometrů

Giżycko – Wilkasy – Bogaczewo – Gorazdowo – Monetki – Stara Rudówka – Ryn – Salik – Nakomiady – Owczarnia – Kwidzyna – Gierłoż – Parcz – Doba – Kamionki – Guty – Piękna Góra – Giżycko

Gorazdowo – neveliký zemský majetek z XIX. století. Budova situovaná mezi parkem a nádvořím, na vysokém kopci.
Monetki – usedlost postavená na začátku XX. století, stavba ve tvaru obdélníku s mansardovou střechou. Z bývalého statku zbylo ještě hospodářské stavení a park.
Stará Rudówka – bývalé středisko kulturního a náboženského života Ariánů osídlených na území Pruska. Od roku 1659 vesnici pronajímal Zbigniew Morsztyn – vynikající barokní básník a Arián.
Ryn – hrad křížových rytířů z roku 1393. Renovovaný do nynější novogotické podoby v roce 1853. Ve městě se zachovalo několik zděných domů z XIX. století (ulice Kościuszki, Świerczewskiego), holandský mlýn z roku 1873, evangelická kaple z XIX. století a sýpka z přelomu XIX. a XX. století.
Głąbowo – zachovalý, architektonicky velice zajímavý dvůr, park a zbytky hospodářských stavení. Poblíž, v dědině Orło, se nachází staropruské hradiště.
Nakomiady – stojí za to se podívat na gotický farní kostel z I. poloviny XIV. století. Je tady také barokní zámek z roku 1704 a nedaleko za dědinou hřbitov se zříceninou kaple, který patřil majitelům majetku – rodině von Redeckerů. 
Muzeum Mazurské země v Owczarni – bohatá sbírka domácího nádobí a výbavy mazurských domácností, originální takzvaná „černá kuchyně“, nábytek, mapy, tkalcovská dílna atd.Gierłoż, Giżycko – viz modrá značka.


Miniatura: 2007-05-07 13:26:08 rowery 2 (116)   Miniatura: 2007-05-07 13:33:21 rowery4 (117)   Miniatura: 2007-05-07 13:45:25 rowery 3 (118)

 

Žlutá značka – 44 kilometry

Giżycko – Sulimy – Pieczonki – Kruklanki – Jeziorowskie – Jasieniec – Przerwani – Pozezdrze – Pieczarki – Świdry – Giżycko

Rezerwace Spytkowo – Torfowisko (rašeliniště) o rozloze kolem 2,10 ha. Stanoviště reliktní laponské vrby.
Nowe Sołdany – bývalý zemský majetek, dvůr z XIX. století, jednoposchoďový s oboustranným rizalitem.
Kruklanki – obec založená v roce 1545. Pozoruhodný barokní kostel z konce XVI. století s oltářem a kazatelnou z roku 1612. Na 25-ti metrové věži se nachází originální zvony z XVII. století. 
Brożówka – v obci malebný dvůr s parkem u jezera o stejném názvu – Brożówka. Dvůr postaven v druhé polovině XIX. století, pozdně klasicistický s novogotickými prvky. Během II. světové války tam bylo sídlo Heinricha Himmlera.
Zdymadlo Przerwanki – postavené v roce 1910, pro zvednutí hladiny jezera Gołdopiwo. Je 25 metrů dlouhé a 4 metry široké. Rozdíl mezi hladinami je okolo 1 metru. Nyní zdymadlo funguje, ale bohužel není moc často používané. Pozezdrze – Giżycko – viz modrá značka 

Miniatura: 2007-06-05 15:40:54 rowery (467)   Miniatura: 2007-06-05 15:41:15 rowery2 (468)   Miniatura: 2007-06-05 15:41:34 rowery3 (469)

 

Zelená značka – 70 kilometrů

Giżycko – Kożuchy Wol. – Upałty M. – Kruklin – Sucholaski – Wydminy – Szczepanki – Miłki – Rydzewo – kanál Kula – Bogaczewo – Giżycko

Ornitologická rezervace Jezero Kożuchy – žije tady více než 58 druhů vodního a bahenního ptactva a je tady největší kolonie racka chechtavého.
Upałty Małe – dvůr ze začátku XX. století, součást stavebního komplexu včetně zámku, který patřil rodině Kuhnke, četná hospodářská a velkostatkářská stavení, zbytky starého parku.
Kruklin – Po levé straně výhled na jezero Kruklin, kde začíná vodní cesta řeky Sapiny.
Sucholaski – Pštrosí farma. Tradiční mazurská zástavba.
Wydminy – rekreační městečko z přelomu XIX. a XX. století. Naproti obce dlouhý ostrov spojený s pevninou dvěma mosty. Bývalý evangelický kostel z XVI. století, aktuální podobu získal po přestavbě v roce 1857, barokní kazatelna.
Rezervace Staświnské louky – velký luční komplex na vlhkých půdách, krásná kvetoucí rostlinná společenství zdobí místní krajinu.
Lipińskie – obec založená v roce 1487. Na polích za vsí u Lipového Dvoru, po pravé straně silnice se nacházejí zbytky opevnění z II. světové války, které byly součástí giżyckého systému válečných opevnění. Zhruba 100 metrů za posledními staveními, vpravo od cesty, je zničený mazurský hřbitov.
Pamry (poblíž značky)- dvůr z II. poloviny XIX. století. Krásně komponovaný park s rozličnými druhy starých stromů.
Staświny (poblíž značky) – místo kultu středověkých Prusů – hradiště, takzvaná „Svatá hora“ nebo „Stříbrná hora“. Směrem k obci Miłki – mazurský hřbitov a zbytky bunkrů z II. světové války.
Miłki – nejstarší kostel na Mazurech, postavený v XV. století jako gotická stavba. Originální oltář z roku 1667, varhanní empora z roku 1698, barokní věž. Obelisk věnovaný obětem II. světové války 200 metrů vlevo od cesty z Miłek do Rydzewa. Na východ od kanálu mezi Buwełnem a Wojnowem – hřbitov německých a ruských vojáků uhynulých v roce 1914. Zničené bunkry z doby II. světové války na kopcích podél cesty.
Stará Kuźnia (kovárna) v Przykopie, (něco z cesty) – krčma v bývalém zemském majetku rodiny Grossmannů s pěkným dvorem a hospodářským stavením.
Rezervace Nietlické Bagno (Močály) – rozloha 513 ha, patří mezi nejzajímavější přírodní objekty v regionu; největší v Polsku útočiště jeřábů, rybáka, bukače velkého a dalších vodních ptáků.
Rydzewo – osada z roku 1552, uprostřed kostel z konce XVI. století, který spojuje barokní a gotický styl. Oltář a empora z I. poloviny XVII. století. Starobylá hospoda „Pod czarnym łabedziem“  (Pod černou labutí)
Kanál Kula – 110 metrů dlouhý, odděluje jezero Boczne od Jagodnego. Vodáci mu říkají „mazurský rovník“ a často se zde odbývají „mazurské křtiny“.
Strzelce – vodácká základna, chatky, místo k táboření.
Wilkasy – velká rekreační osada, založená v XV. století. Za Wilkasami cesta vede přes Niegocińský kanál, který spojuje jezero Niegocin a Tajty.
 

Miniatura: 2007-06-05 15:42:00 rowery4 (470)   Miniatura: 2007-06-05 15:42:28 rowery4 (471)   Miniatura: 2007-06-05 15:43:53 rowery5 (472)

 Hnědá cesta – 66 kilometrů

Giżycko – Pieczonki – Kruklanki – Żywki Mł. – Możdżany – Jurkowo Węg. – Wolisko – Lipowo – Grądzkie – Gawliki Wlk. – Mazuchówka – Wydminy – Sucholaski -  Kruklin – Kożuchy Wlk. Giżycko

Grądy Kruklaneckie – systém polních opevnění z I. a II. světové války. Vlevo od značky se nachází Brożówka, dvorek z II. poloviny XIX. století v pozdně klasicistickém stylu s novogotickými prvky, park a cihlově-kamenné hospodářské stavby. Za II. světové války zde sídlil Heinrich Himmler. Vpravo od cesty na Żywki zůstatky dřívějšího dvorsko- parkového komplexu a Żywy – dvůr a park z I. poloviny XIX. století.
Puszcza Borecka (Borecký prales) – jediný v regionu zůstatek původního pralesa, přírodní rezervace „Borki“, „Mazury“, „Lipový Jar“, „Wyspa Lipowa“, Wolisko – středisko chovu zubrů.
Grądzkie – zřícenina větrného mlýna
Wydminy – Giżycko – viz zelená značka

Rodinné značky:
1) Cesta „Dejguny“ – 26 kilometrů

Giżycko – Piękna Góra – Guty – Kamionki – Zatoka Kamionecka – Bogacko – Wrony – Piękna Góra – Giżycko 

2) Pętla Niegocina (niegocinská smyčka)- 35 kilometrů

Giżycko – Bystry – Ruda – Rydzewo – kanál Kula – Bogaczewo – Strzelce – Wilkasy – Giżycko 

3) Cesta „Jezero Kruklin“ – 36 kilometrů

Giżycko – Kożuchy Wlk. – Kruklin – Grądy Kruklaneckie – Kruklanki – Pieczonki – Sulimy - Giżycko 
 
  ©2007-2009 Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, CMS by Jarosław Sienkiewicz, Łukasz Nowicki