Nakvyn?
Verta pamatyti
Baidari? maršrutai
Dvirači? maršrutai
Buriavimas
Žvejyba
Aktyvus poilsis
Turist? aptarnavimo
Laivo reisai
Gastronomija
Partneriai
Galerija
Apie mus
Žiema
Search:

Your e-mail:

Password


Please enter your email address, while you are not registered.

Forgot your password?

Apskrities vizitin? kortel?


Didžiosios Moz?r? ežer? kraštas – tai vienas iš gražiausi? Lenkijos region?. Graži gamta, tyras vanduo ir oras kviečia maloniai praleisti laiką. Regiono centre yra Gižyckas su daugiau kaip 110 ežer?, žinomiausi iš j? tai Mamry ir Niegocin komplekso ežerai. Vanden? centras yra apskrities wizytowka powiatu1 sostin?je Gižycke, iš kur laivais galima nuplaukti iki Węgorzewo, Mikołajki ir Ruciane-Nida. Didžioji Maz?rijos ežer? kraštas, turtingas žv?ri? ir paukšči?, savo grožiu vilioja turistus. Miškai ir ežerai papildo vienas kitą. Didžiausi iš j? yra Borecko miškai, apimantys 250 km2 plotą. Borecko miškuose yra 4 gamtiniai rezervatai, kaip ?domybę galima pamin?ti stumbr? auginimo stot? Wolisko. Dabar ši? žv?ri? priskaičiuojama apie 70. Graži gamta yra puiki turizmo baz?. P?sči?j? ir dvirači? takeliai kviečia pasivaikščioti, pasivažin?ti, užsiimti joggingu. Jodin?jimo m?g?jams special?s centrai si?lo ?vairias paslaugas. Baidari? gerb?jai gali grož?tis upi? sl?niais. Tarp mišk? ir ežer? išsibarsčiusios palapini? aikštel?s – tai ideali vieta gamtos ir ramyb?s m?g?jams. Didieji Maz?rijos ežerai – tai ne tik pavasaris ir vasara. Ruduo - puikus metas žvejybai ir grybavimui. Čia nesunku rasti baravyką, kazl?ką, rudm?sę. Daug kam miškas yra gražiausias b?tent ruden?, kai medžiai džiugina ?vairiausiomis spalvomis, o po kojomis krebždantys lapai skatina svajoti. Žiemą ežerai virsta bujeri? varžyb? arena ir žvej? rojumi. Baltas kraštovaizdis suteikia nepamirštam? estetini? ?sp?dži?. Žiemą gamtoje yra puikios sąlygos slidin?jimui, pasivažin?jimui rog?mis, netr?ksta prog? laužui susikurti. Tarp aktyvaus poilsio form? verta pamin?ti dvirači? turizmą. Jau ne pirmi metai egzistuoja gausios dvirači? trasos, ?domiausios veda aplink Mamry ir Niegocin ežerus, po Borecko miškus ar senov?s pr?s? pilis. Keliaudami dviračiais galime steb?ti gražią gamtą, verta pasiimti kamerą ar fotoaparatą, kad gal?tume ?amžinti gamtos grož?, žv?reli? ir paukšči? pasaul?. Gižycko apskrityje buriuotojai ras idealias sąlygas poilsiui ir sportui. Kisajno ir Niegocin ežeruose kasmet vyksta buriavimo varžybos: Lenkijos jacht? pirmenyb?s, Lenkijos katamaran? pirmenyb?s, varžybos ministro pirmininko taurei laim?ti, Lenkijos jacht? taur?s varžyb? finalas.  Gižycko apskritis – tai ne tik ežerai, miškai ir graži gamta, bet ir ?domi, nors beveik nežinoma istorija bei turtingas pasienio paveldas. 600 met? egzistencijos tarp vokieči?, lenk? ir lietuvi? kult?r?, tarp protestant? ir katalik?, taut? bei nacij? ?vairov? paliko p?dsaką Gižycko apskrities veide. Praeities liudininkai yra materialin?s ir dvasin?s kult?ros paminklai. Praeit? dabarties kartoms atskleidžia pr?s? kapin?s ir pilait?s, tokios kaip „Sarg? kalnas“ vietov?je Orle, „Šventasis kalnas“ Staświny, „Pilies kalnas“ Jeziorek, šv. Brunono iš Kverfurto mirties vieta netoli Gižycko, kurioje 1910 m. pastatytas ketinis kryžius. Kryžiuoči? valdymą mena pilys miestuose Ryn ir Gižyckas, pirmoji verta d?mesio d?l savo architektonini? savybi?.B?dingas Maz?rijos krašto elementas yra mažos kaimo bažnyčios. Seniausia yra kaime Miłki esanti bažnyčia, statyta dar XV a. pab., altorius ir vargonai likę iš XVII a. pab. Vertinga yra Rydzewo bažnyčia, statyta 1580 m. iš skaldos ir plyt?, neoklasicizmo stiliaus evangelik? bažnyčia Gižycke, pastatyta 1827 m. pagal Karlo Fridricho Shinkelio projektą. Joje jau daugiau kaip 20 met? vyksta vargon? ir kamerin?s muzikos koncertai. D?mesio verti tradiciniai miesto namai, pastatyti amži? sand?roje Gižycke. Ryn ir Wydminy išsaugojo tiems laikams b?dingą miesto išsid?stymą. Verta pamin?ti dvarus vietov?se, Zielony Gaj, Jagodne Małe, Żywe ir Brożówka. Pasienio egzistenciją liudija ir kariniai objektai. Europos turistin? atrakcija – tai Boyen tvirtov? Gižycke, gynybin?s didži?j? ežer? lauko pozicijos, statytos 1914 m., trečiajame m?s? amžiaus dešimtmetyje paverstos sutvirtintu Gižycko rajonu. Verta pamin?ti tokius technin?s kult?ros paminklus kaip sukamasis tiltas Gižycke, vienas iš dviej? Europoje veikianči? sukam?j? tilt?, vandens mal?nai vietov?se Ryn, Paprotki ir Konopki bei olandiški v?jo mal?nai vietov?se Ryn ir Sterławki Małe.Turizmą ?domiai papildo gaus?s kult?riniai renginiai, pa?vairindami poils? Maz?rijoje. Ypač daug j? vasarą. Aktyvumo ir šeimos žaidim? junginiu galima pavadinti visos Lenkijos šeimos b?gimo varžybas aplink Boyen tvirtovę Gižycke. ?vairias šventes nuolat organizuoja vietiniai kult?ros centrai, tarp j? „Rydzewska Majówka“. Kult?ros turtingumą liudija gaus?s folkloro renginiai, susitikimai su folkloru vykstantys vietov?je Kruklanki, vienintelis toks renginys „Ivano Kupalos naktis“ bei Gižycke vykstanti šv. Brunono mug?. Šventes bei plenero spektaklius rengia teatras IOTA vietov?je Radzie, netoli Wydminy. Maz?rijos krašte vasarą skamba ?vairiausia muzika. Boyen tvirtov?s amfiteatre vasaros savaitgaliais vyksta žinom? šalies ir užsienio muzikos grupi? koncertai ir visos Lenkijos festivaliai, tokie kaip didžiausia j?reiviška švent? Lenkijoje „J?reiviškos dainos Gižycke“.
 
  ©2007-2009 Centrum Promocji i Informacji Turystycznej