Gižycko Apskritis
Nakvyn?
Baidari? maršrutai
Dvirači? maršrutai
Buriavimas
Žvejyba
Aktyvus poilsis
Turist? aptarnavimo
Laivo reisai
Gastronomija
Apie mus
Žiema
Search:

Your e-mail:

Password


Please enter your email address, while you are not registered.

Forgot your password?

Gamta


Maz?rija – tai ne tikt?kstančio ežer? kraštas, bet ir b?dingi šiam regionui mišrieji miškai, pelk?s ir durpynai. Ši? teritorij? apsauga leido atsirasti daugybei paukšči? ir augal? r?ši?. Čia sutinkamos 262 paukšči? r?šys. Gausus bei ?vairus žv?ri? pasaulis. Sąlygos tam labai tinkamos – čia daug miškai, vandens ir pelk?s. Gamtai apsaugoti kuriami rezervatai, kraštovaizdžio parkai ir gamtos paminklai. Ne visi jie prieinami turistams, juose ribojamas judj?imas (negalima deginti lauž?, statyti palapini?). Tai ypač svarbu faunos rezervatuose, kur per didelis kišimasis ? aplinką gali sutrikdyti žv?reli? ramybę. Kai kurios Gižycko apskrities teritorijos ?trauktos ? Europos Ekologinio Tinklą Natura 2000, tarp j?: Borecko prieglobstis (angl. SACs), ežeras Dobsko (angl. SPAs), Borecko miškai (angl. SPAs), Nietlicko pelk?s (angl. SPAs).

 Miniatura: 2007-04-24 11:44:25 natura 1 (92)  Miniatura: 2007-07-16 16:46:31 kaczucha (690)  Miniatura: 2007-04-24 11:47:49 natura5 (96)  

 Miniatura: 2007-07-16 16:47:30 natura mewy (692)  Miniatura: 2007-07-16 16:46:09 grzybek (689)  Miniatura: 2007-07-16 16:48:03 natura ?abedzie (693)


GIŽYCKO APSKRITIES REZERVATAI


 
·   Rezervatas Borki, ?kurtas 1958 m., plotas 232,00 ha, girininkija Borki. Flora. Borecko miškai fragmentas. ?vairus vietov?s reljefas. Auga skrobl?-liep?, alksni?, egli? miškai, yra užliejam? piev?. Ten galima sutikti kragą, juodąj? gandrą, juodąj? pesl?, erel?, sketsakal?, ožel? nykštuką, erel? žuvininką, slanką. Turtinga fauna, čia galima pamatyti stumbrą, l?š?, bried?, elnią, vilką, lapę, us?rin? šun? ir šerną.

·   Rezervatas Maz?rija (Mazury), ?kurtas 1981 m., 373 ha, Borecko miško fragmentas. Kraštovaizdžio rezervatas.
·   Rezervatas Liep? dauba (Lipowy Jar),  ?kurtas 1981 m., 48,50 ha, Borecko miško fragmentas. Kraštovaizdžio rezervatas.
·   Rezervatas Liep? sala (Wyspa Lipowa), ?kurtas 1975 m., saloje auga aukštastiebis liep? miškas bei ąžuolai.
·   Rezervatas Spytkowo-durpynas (Spytkowo-Torfowisko), ?kurtas 1958 m., 2,10 ha, Spytkowo, netoli Giżycko. Floros rezervatas, durpynas, kuriame auga Laplandijos gluosniai.
·   Ežero Kožuchy rezervatas, ?kurtas 1953 m., 28,16 ha, Kožuchy netoli Giżycko. Ornitologinis. Viena iš didžiausi? rudagalvio kiro kolonij? Lenkijoje. Ten galima pamatyti nendrinę lingę, juodąj? pesl?, gulbę nebylę, remezą.
·   Rezervatas Perkuny, ?kurtas 1954 m., 3,50 ha, Perkunowo netoli Gižycko. Floros rezervatas. Aukštapelk?s ir pereinamieji durpynai, kur auga apskritalap? saulašar?,  svyruoklin? viksva, juodoji varnauog? ir pan.
·   Rezervatas ežer? Mamry ir  Kisajno salose, ?kurtas 1957 m., 215,35 ha, ornitologinis. Apima 18 sal? didži?j? Maz?rijos ežer? trasoje apaugusi? medžiais. Čia vandens, bal? ir pl?šrieji paukščiai peri vaikus.
·   Ežero Dobskie rezervatas, ?kurtas 1976 m., 1833,22 ha, Fuleda, Doba netoli Gižycko. Kraštovaizdžio rezervatas. Saugomas poledyninis kraštovaizdis su rieduliais. Čia yra kormoran?, pilk?j? garni?, griežli?, gervi?, sidabrini? kir? ir žuv?dr? kolonija. Negyvosios gamtos rezervatas Głazowisko Fuledzki Róg.
·   Rezervatas Nietlicko pelk?s(Bagna Nietlickie). 513 ha, seni?nija Miłki. Vandens ir pelki? paukšči? buvimo vieta: didžiausia Lenkijoje gervi? b?riavimosi vieta, didži?j? baubli?, tetervin?, griežli?, maž?j? ereli? r?ksni?, žuv?dr?, meldini? nendrinuki? per?jimo vieta.
·   Rezervatas Stašvino pievos (Staświńskie Łąki), 647,50 ha, seni?nija Wydminy. Floros rezervatas. Kupstin?s šluotsmilg?s, pilkojo karklo, purpurinio gluosnio, gulsčiojo gluosnio buvimo vieta. Čia galima pamatyti šiandien retai sutinkamą paukšt? – teterviną. Žydinčios pievos pagyvina kraštovaizd?.

Miniatura: 2007-04-24 11:48:20 natura6 (97)   Miniatura: 2007-04-24 11:49:12 natura7 (98)   Miniatura: 2007-04-24 11:51:29 natura8 (100)

Miniatura: 2007-07-16 16:44:59 rzepak (688)   Miniatura: 2007-04-24 14:34:26 (101)   Miniatura: 2007-07-16 16:47:08 natura maki (691)

 

 
  ©2007-2009 Centrum Promocji i Informacji Turystycznej