Powiat Giżycki
Millenium Św. Brunona
Noclegi
Warto zobaczyć
Szlaki kajakowe
Dla rowerzystów
Żeglarstwo i sporty wodne
Wędkarstwo
Wypoczynek aktywny
Biura, przewodnicy, wypożyczalnie
Rejsy
Gastronomia
Imprezy 2022
Rozrywka
Kultura, urzędy, banki i inne
Działalność Centrum Promocji i IT
Zima
Gminy - wspólna promocja
MPR Miejsce Przyjazne Rowerom
Lokalna Organizacja Turystyczna
Centrum na YouTube
Strona Główna
Szukaj:

Twój e-mail:

Twoje hasło:


Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany, wpisz swój e-mail, Twoje hasło zostanie wysłane i będziesz zarejestrowany.

Zapomniałeś hasła?
Miniatura: 2007-05-08 13:42:53 kurs na Giżycko znak (121) Pełne zdj: 2007-05-10 16:45:06 zporr-inny (182)  Miniatura: 2008-02-11 13:32:12 logo informacji turystycznej (1179)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1) 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Promocji i Informacji Turystycznej z siedzibą w Giżycku 11-500 przy ul. Generała Józefa Zajączka 2.

Może się Pan/Pani z nami kontaktować telefonicznie: 87 4285265 lub adres e-mail: infogizycko@post.pl

2) Może Pan/Pani kontaktować się z naszym Inspektorem danych osobowych pod numerem telefonu: 22 3500140, bądź adresem e-mail: iod@gizycko.turystyka.pl

3)  3) Szczegółowe dane dot. naszego inspektora ochrony danych może Pan/Pani znaleźć na naszej stronie internetowej: gizycko.turystyka.pl.

4)  4) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji zgłoszonego obiektu poprzez:

a.    publikację danych w materiałach drukowanych,

b.  publikację danych na stronie internetowej CPiIT w Giżycku oraz mediach społecznościowych (Facebook) CPiIT w Giżycku,

c.  udostępnianie danych teleadresowych obiektu klientom CPiIT telefonicznie, mailowo i/lub w siedzibie CPiIT w Giżycku oraz w czasie prezentacji targowych.

5) Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

a.   art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda (w przypadku gdy ma zastosowanie);

b.  art. 6 ust. 1 lit. b RODO – umowa, której stroną jest osoba której dane dotyczą;

c.  art. 6 ust 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – wynikającego z przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

d.  art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

6) 6) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wynikającym z przepisów prawa (Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy) oraz do odwołania zgody, w przypadku przetwarzania danych na jej podstawie.

7) 7) Dostęp do podanych danych osobowych mogą mieć podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług zgodnie z art. 28 RODO oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

8) 8) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

9)  9) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu. Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa tj. Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

1010) Ma Pan/Pani prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

c.   przenoszenia swoich danych osobowych;

d.  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

1111) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a w przypadku zgody – jest działaniem dobrowolnym.

12) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w  tym profilowaniu. 

 

 
  ©2007-2009 Centrum Promocji i Informacji Turystycznej