???????? ?????
??????
????? ????????
???????
???????? ?????
???????????? ????????
?????? ?? ?????
???????????
????????
???????
? ???
????
Search:

Your e-mail:

Password


Please enter your email address, while you are not registered.

Forgot your password?

??????

?????????? ??????????

ALMATUR Gizycko Sp. z o.o.
Miedzynarodowe Centrum Zeglarstwa i Turystyki Wodnej
11-500 Gizycko,
ul. Moniuszki 24
tel. 087 428 59 71
www.sail-almatur.pl
sail@almatur.pl
????? ???????

AKADEMICKI ZWIAZEK SPORTOWY Centralny Osrodek Sportu Akademickiego Osrodek w Wilkasach
11-500 Gizycko,
ul. Niegocinska 5
tel. 087 428 00 70, fax 428 07 01, port tel. 087 428 07 11
www.azs-wilkasy.com.pl
biuro@azs-wilkasy.com.pl
????? ???????

BOB Czartery jachtów na Mazurach
PORT RYDZEWO
Rydzewo 30 , 11-513 Milki, tel 0501 246 755
www.rydzewo.pl
bob@rydzewo.pl
????? ?????

Centralny Osrodek Sportu Oddzial Gizycko
11-500 Gizycko
ul. Moniuszki 22
tel. 087 428 23 35
www.gizycko.cos.pl
gizycko@cos.pl
????? ???????

DALBA
11-500 Gizycko
ul. Nadbrzezna 11
????? ???????

"EVELYN" Sp. z o.o.
11-532 Wilkasy, Bogaczewo 17
tel. 087 428 06 47, 0608 397 914
????? ?????

"Gospoda pod Czarny Labedziem"
11-513 Rydzewo 20 a
tel. 087 421 12 52, 428 83 11, 0601 803 311
www.gospoda.pl
kontakt@gospoda.pl
????? ?????

Hotel Tajty                                                                                                                11-532 Wilkasy
tel. 087 428 01 94, fax 428 00 87
recepcja@hoteltajty.info

www.hoteltajty.info
????? ?????

Marina Belbot
11-532 Wilkasy
ul. Przemyslowa 17
tel. 087 428 03 85
www.marina.com.pl,
marina@marina.com.pl
????? ?????

MAZURIA
Rydzewo 31, 11-513 Milki
tel. 087 421 15 82
www.rydzewo.mazury.info.pl
e-mail:
rydzewo@poczta.fm
????? ?????

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
w Gizycku
PORT ul. Jeziorna
11-500 Gizycko,
tel. 087 429 27 53
????? ???????

Miedzyszkolna Baza Sportow Wodnych
11-500 Gizycko
ul. Nadbrzezna 15
tel. 087 428 56 97
www.mbsw.gizycko.info.pl
mbsw@gizycko.info.pl
????? ???????

Osrodek Sportów Wodnych "Zofiowka"
11-520 Ryn, ul. Mazurska 19, 087 421 83 08, 421 86 26
www.zofiowka.mazury.info.pl
zofiowka@mazury.info.pl                                                                            
???????? ??.

Osrodek Zeglarski LOK
11-500 Gizycko
ul. Sw. Brunona 4
tel. 087 428 14 08, 428 25 30
www.lok-mazury.pl
info@lok-mazury.pl
????? ???????

Pole namiotowe - Strzelce P.U.Zych
Strzelce. tel. 087 428 87 25
www.zych.mazury.info.pl
A.Zych@mg.com.pl
????? ???????

Przystan SAILOR
11-532 Wilkasy, Piekna Góra
tel. 087 429 32 92
reservation tel. 012 266 23 23
www.sailor.pl
sailor@sailor.pl
????? ???????

STRANDA
11-500 Gizycko
Al. Wojska Polskiego
tel. 0501 122 610
www.stranda.pl 
kontakt@stranda.pl 
????? ???????

WILKASY
11-532 Wilkasy,
ul. Niegocinska 7
tel. 087 428 04 54 w. 259

????? ???????

Wilkasy - Zalesie
11-532 Wilkasy, ul. Plazowa
tel. 087 428 07 56, 0603 239 742
????? ?????
Yacht Port Piekna Góra
Gospodarstwo Rybackie w Gizycku Sp. z o.o.
11-500 Gizycko, Piekna Góra
tel. 087 428 54 08
????? ?????

ZAMEK
11-500 Gizycko, ul. Moniuszki 1
tel. 087 428 24 19, 428 39 58
www.cmazur.pl                                                                                         info@cmazur.pl
????????? ?????

 
  ©2007-2009 Centrum Promocji i Informacji Turystycznej