???????? ?????
??????
????? ????????
???????
???????? ?????
???????????? ????????
?????? ?? ?????
???????????
????????
???????
? ???
????
Search:

Your e-mail:

Password


Please enter your email address, while you are not registered.

Forgot your password?

??????, ????????

AZS CENTRALNY OSRODEK SPORTU AKADEMICKIEGO OSRODEK W WILKASACH
Osrodek Sportowo-Turystyczny
11-500 Gizycko, ul. Niegocinska 5
tel. 087 428 07 00, fax 428 07 01
www.azs-wilkasy.com.pl
e-mail: biuro@azs-wilkasy.com.pl

Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis"

11-500 Gizycko, ul. Konarskiego 7/1
tel. 087 428 14 41, kom. 0501 742 657
www.gertis.pl

KARCZEWSKI Henryk
11-500 Gizycko, ul. Sadowa 14
tel. 087 429 21 58, 0608 426 618
www.sternik.net e-mail: henrykkarczewski@wp.pl

Klub Turystyki Zeglarskiej "SZKWAL"
11-500 Gizycko, ul. Nadbrzezna 11
tel. 087 428 29 03

Komenda Hufca ZHP Harcerski Yacht Club "TOP"
11-500 Gizycko, ul. Nadbrzezna 15
tel. 087 429 21 58, 0608 426 618

Mazurska Szkola Windsurfingu Uslugi rekreacyjno-sportowe SUN-FUN
Jacek Puchalski

11-500 Bystry k. Gizycka
Kemping Borowo
tel. kom. 0502 066 690
www.puchalski.eu e-mail: jpuchatek@wp.pl

MCZ i TW Almatur
11-500 Gizycko, ul. Moniuszki 24
tel. 087 428 58 98
www.sail-almatur.pl e-mail: sail@almatur.pl

Miedzyszkolna Baza Sportow Wodnych
11-500 Gizycko, ul.Nadbrzezna 15
tel. 087 428 56 97
e-mail: mbsw@gizycko.info.pl

OSRODEK SPORTOW WODNYCH "ZOFIOWKA"
11-520 RYN ul. Mazurska 19
tel./fax. 087 421-86-26 (all year)
tel. kom. 0661 151 032
www.zofiowka.mazury.info.pl e-mail: zofiowka@mazury.info.pl

Pomorsko - Mazurskie Biuro Zeglarskie "Blekitny Piotrus"
80-237 Gdansk, ul. Uphagena 8
tel. 058 345 45 43, fax 058 344 61 09, kom. 0605 565 596
www.blekitnypiotrus.pl e-mail: biuro@blekitnypiotrus.pl

POLSKI ZWIAZEK ZEGLARZY NIEPELNOSPRAWNYCH
11-500 Gizycko ul. Moniuszki 24,
kontakt: Zbyslaw Zielinski tel. 087 429 32 05, 0609 039 861
www.pzzn.of.pl e-mail: pzzn@op.pl

Przedsiebiorstwo Turystyczno-Uslugowe RYDZEWO
11-500 Gizycko Pl. Grunwaldzki 8
tel. 087 428 83 11 www.gospoda.pl

Przedsiebiorstwo Uslugowo-Handlowe "Zeglarz"
11-500 Gizycko, ul. Kosciuszki 31
tel. 087 428 20 84

www.zeglarz-czartery.pl e-mail: zeglarz@zeglarz-czartery.pl

Szkola sportow wodnych i ekstremalnych - QRS-Mazury
instr. zegl. lodowego PZZ - ADAM KAROL KOWALSKI
11-500 Gizycko; ul. Kilinskiego 14
tel. 087 428 53 03, tel. kom. 0604 957 887
www.kursmazury.com  e-mail: qrsmazury@op.pl

 
  ©2007-2009 Centrum Promocji i Informacji Turystycznej